Odpady - příšerná statistika

Vzhledem k tomu, že mezi naše klienty patří i společnost na odvoz a zpracování odpadu, je téma odpadu v naší firmě pečlivě sledováno. Na stránkách Českého statistického úřadu se lze kupříkladu dočíst, že v roce 2008 jsme si v České republice vyrobili přibližně 22.244.000 tun odpadu. To znamená, že každou vteřinu jsme vyrobili téměř 710 kg odpadu a z toho bylo přes 47,5 kg odpadu nebezpečného.

Průměrný člověk přečte tento článek zhruba za 12 vteřin. Za tu dobu nám podle statistik z roku 2008 pžibylo v republice 8,5 tuny odpadu. Jak to, k čertu, děláme?

Komentáře