Sledujete Talentmanii či Česko Slovensko má talent?

Naše dvě největší komerční televize TV NOVA a TV Prima se opět pustily do vzájemného souboje o diváka. Za pomoci svých slovenských partnerů TV Markízy a TV JOJ nám připravily podívanou vskutku nebývalou. Jedná se o prapodivnou změť cirkusových čísel, pěveckých vystoupení, tanečních kreací a dalších mnohdy neuvěřitelných oblastí lidských činností. Že se bude jednat o "talenty" různé úrovně bylo jasné ihned po tom, co oba projekty vešly ve známost. Od obou porot je sympatické, že se snaží hned od počátku vyřadit pitomosti, ale přece jen se mi trochu stýská po "pěveckých" soutěžích. Reakce pana Eduarda Klezly na některá pěvecká vystoupení mám dodnes zaznamenány a přehrávám si je v okamžicích, kdy se domnívám, že lidstvo by to mělo zkusit znovu a začít raději od nálevníků. A musím se přiznat, že potom, co jsem shlédl některé úvodní castingy Talentmanie a Česko Slovensko má talent, jsem do tohoto stadia dospěl neuvěřitelně rychle.
Nevím, jestli se na mých depresivních stavech více podepsala lidská nestoudnost a neúcta k sobě, nebo touha po odměně za každou cenu. Obojí je mi protivné. Čekáte-li tedy odpověď na úvodní otázku "Sledujete Talentmanii či Česko Slovensko má talent?", odpovídám 42.

Komentáře