Stavební odpad

Stavíte nebo provádíte rekonstrukci a potřebujete odvézt stavební odpad? Stavební odpad je pojem, který začíná být stále více spojován s fenoménem recyklace. Vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. V základu lze tento odpad rozdělit do několika skupin, a to na směsný stavební odpad (cihelné sutě), betonové kry, živičné kry, dřevo z demolic, ale také sem spadá rozsáhlé spektrum zemin, jako např. výkopové zeminy, písky, jíly, břidlice, opuky apod. Toto vše se dá recyklovat a následně využívat.
Dříve byl stavební odpad ve většině případů odvážen na skládky, pro které je ovšem pro svůj velký objem neúnosný. Až v 80. letech dvacátého století začal narůstat tlak na zpracování stavebního odpadu. Rozvoj recyklace stavebního odpadu nastal až v 90. letech.

Komentáře